Formularz zgłoszeniowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zobacz poniżej)*
*) pola obowiązkowe!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auto Special Sp.z o o. z siedzibą w Modlniczce 310-311, 32-085 Modlnica/Krakowa oraz podmioty działajace na jej zlecenie w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolnosci podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wgladu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Auto Special Sp.z o o. na podany adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego wiadomości o treściach reklamowych oraz zawierajacych propozycje zawarcia umowy.